Daily Archives: 2023/05/18

การแปลภาษาญี่ปุ่นทางกฎหมาย

การแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่ใคร ๆก็จินตนาการได้นั้นเป็นขั้นตอนที่อุตสาหะ เนื่องจากผู้แปลมักพบคำหรือวลีที่ไม่สามารถแสดงความหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งแตกต่างจากการแปลภาษายุโรปเป็นภาษาอังกฤษ เมื่อเผชิญกับปริศนานี้  ประนีประนอมโดยใช้คำหรือวลีภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความหมายได้ทั้งหมด ดังนั้น ส่วนหนึ่งของความหมายจึงกลายเป็นหลงทางในการแปลหรือทำใหม่ทั้งประโยคหรือแม้แต่ย่อหน้าเพื่อถ่ายทอดความหมายทั้งหมด  แปลภาษาญี่ปุ่นจำเป็นต้องเลือกใช้ตัวเลือกที่ เพื่อที่จะถ่ายทอดความหมายของภาษาญี่ปุ่นไปยังภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ต้องใช้เวลามาก ปริศนาดังกล่าวข้างต้นปรากฏด้วยความถี่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของข้อความที่กำลังแปล ปริศนาจะเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อแปลข้อความแสดงอารมณ์ที่มีคำอุปมาอุปไมยมากมายโดยนักเขียนชื่อดัง ในทางกลับกัน ปริศนาปรากฏเพียงเล็กน้อยในเอกสารทางกฎหมาย นี่เป็นเพราะไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดก็ตาม จุดประสงค์หลักของเอกสารทางกฎหมายคือการแสดงเจตนาของคู่สัญญาอย่างชัดเจน เป็นเอกสารที่ไร้ความรู้สึก  ดังนั้นในความเป็นจริงแล้ว การแปลภาษาญี่ปุ่นเชิงกฎหมายจึงง่ายกว่าการแปลนวนิยายภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก นี่ไม่ได้หมายความว่าการแปลกฎหมายภาษาญี่ปุ่นเป็นเรื่องง่าย ฉันโชคดีพอที่จะได้รับการฝึกอบรมด้านกฎหมายในโรงเรียนกฎหมายและสัญญาการฝึกอบรมเป็นเวลาในสำนักงานกฎหมายที่ฉันร่างเอกสารทางกฎหมายทุกวัน ทำให้ฉันมีความเข้าใจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับคำศัพท์และแนวคิดทางกฎหมาย นอกจากนี้ ฉันยังมีความเข้าใจในระบบกฎหมายของญี่ปุ่น ดังนั้นฉันจะเจอคำหรือแนวคิดที่ไม่คุ้นเคยน้อยมากในขณะทำการแปล บริการแปลภาษาญี่ปุ่นเชิงกฎหมายเริ่มเป็นที่ต้องการมากขึ้น  สาเหตุหลักมาจากการยอมรับที่เพิ่มขึ้นของการฟ้องร้องในชีวิตส่วนตัวและธุรกิจของชาวญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกถึงเกียรติอย่างสูงและตามธรรมเนียมแล้วมีมุมมองที่น่าสงสัยอย่างมากต่อนักกฎหมาย แต่ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มองว่านักกฎหมายเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางกฎหมายและทรัพย์สินอันมีค่าทางธุรกิจของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนระหว่างประเทศ มีการเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในตลาดการแปลกฎหมายภาษาญี่ปุ่นผ่านการตรวจทานเอกสาร นี่คือที่ที่ลูกค้าชาวญี่ปุ่นจ้างสำนักงานกฎหมายเพื่อเป็นตัวแทนในข้อพิพาท และสำนักงานกฎหมายเริ่มกระบวนการที่ขอให้นักกฎหมายชุมชนค้นหาเอกสารกองโตเพื่อหาหลักฐานที่อาจชี้ขาดสำหรับคดีของลูกความ เอกสารทั้งหมดที่พวกเขาเลือกจะต้องมอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นทางกฎหมายเพื่อเตรียมเอกสารเหล่านั้นเพื่อใช้ในศาล

Posted in แปลภาษาญี่ปุ่น | Comments Off on การแปลภาษาญี่ปุ่นทางกฎหมาย